TRÀ ĐÔNG TRÙNG

-20%
 Trà Đông Trùng Lá Sen Tam Thất  Trà Đông Trùng Lá Sen Tam Thất
176,000₫ 220,000₫
-18%
 Trà Đông Trùng Thảo Mộc  Trà Đông Trùng Thảo Mộc
198,000₫ 240,000₫

Trà Đông Trùng Thảo Mộc

198,000₫ 240,000₫

-20%
 Trà Đông Trùng Thìa Canh  Trà Đông Trùng Thìa Canh
176,000₫ 220,000₫

Trà Đông Trùng Thìa Canh

176,000₫ 220,000₫

-20%
 Trà Đông Trùng Thông Đất  Trà Đông Trùng Thông Đất
176,000₫ 220,000₫
-20%
 Trà Đông Trùng Tía Tô  Trà Đông Trùng Tía Tô
176,000₫ 220,000₫

Trà Đông Trùng Tía Tô

176,000₫ 220,000₫

-20%
 Trà Đông Trùng Xạ Đen  Trà Đông Trùng Xạ Đen
176,000₫ 220,000₫

Trà Đông Trùng Xạ Đen

176,000₫ 220,000₫